http://www.xn--maykhoant-eu7d.vn/search/label/Hướng%20dẫn%20kỹ%20thuật

Một số adaptor chuyển đổi đầu khoan cho máy khoan từ

Giới thiệu một số adaptor sử dụng trên máy khoan từ để chuyển đổi nhanh giữa các đầu kẹp mũi khoan, mũi taro.
18Y170: là đầu nối giữa đầu kẹp mũi khoan thường loại vặn răng với đầu kẹp mũi khoan từ 18ZA02B, đầu nối thường được sử dụng trên các model máy khoan từ loại nhỏ như PB32, PB32 Combi, PB35 RFV...giúp cho việc thay đổi giữa mũi khoan từ và mũi khoan thường nhanh chóng và tiện lợi hơn.

19D là Adaptor chuyên dụng để cặp mũi khoan dạng lục giác sử dụng trên máy khoan từ

18Y1241 chuyển đổi giữa R8 và MT3 kết hợp với đầu kẹp mũi khoan từ 18Y102 để sử dụng mũi khoan từ trên máy phay.

18Y108 là đầu kẹp mũi taro chuyên dụng dành cho các model máy khoan từ có chức năng taro công suất nhỏ như PB32 Combi, PB35 FRV...

18Y170 và 18ZA02B

19D

18Y1241

18Y108