http://www.xn--maykhoant-eu7d.vn/search/label/Hướng%20dẫn%20kỹ%20thuật

Đầu kẹp mũi khoan từ


Đầu kẹp mũi khoan từ hay còn gọn là đầu kẹp dao cắt hoặc Arbor là phụ kiện của máy khoan từ được sử dụng để cặp các loại mũi khoan từ (mũi khoét). Dưới đây là một số loại đầu kẹp mũi khoan từ thường gặp.
PART NUMBER QUY CÁCH MÔ TẢ
18Y120 MT3 Quick Release Côn MT3, dạng tháo ráp nhanh
18Y150/A MT3 1.1/4''Weldom STD Côn MT3, cặp mũi trên 64mm
18Y104 MT2 3/4'' Weldon Coolant Côn MT2, làm mát từ bên trong
18Y105 MT3 3/4'' Weldon Coolant Côn MT3, làm mát từ bên trong
18Y102 MT3 3/4'' Weldon STD Côn MT3, loại thường, PB70/2, PB70, PB100E
18Y101 MT2 3/4'' Weldon STD Côn MT2, loại thường, PB45
18Y130/A Arbor 1/2'' - 20 UN to Weldon 3/4'' - 1'' Doc LONG Đầu răng, loại dài, PB32
18Y130 Arbor 1/2'' - 20 UN to Weldon 3/4'' - 1'' Doc STD Đầu răng, loại ngắn, PB32
22X09 3/4''Quick Release Đầu tháo ráp nhanh của Lowprofile 35
22X211 3/4''Quick Release Coolant Đầu tháo ráp nhanh của R502