http://www.xn--maykhoant-eu7d.vn/search/label/Hướng%20dẫn%20kỹ%20thuật

Mua bán máy khoan từ hiệu Powerbor giá tốt nhất

Chuyên mua bán máy khoan từ nhãn hiệu Powerbor® sản xuất và nhập khẩu từ Anh với giá bán cam kết tốt nhất. Máy khoan từ Powerbor gồm nhiều model với công suất và tính năng khác nhau, đáp ứng đầy đủ cho mọi nhu cầu gia công lỗ.
PB32
POWERBOR® PB32
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-32mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: 13mm
- Khả năng taro: không
- Công suất tổng: 780W
Giá Bán: 20.608.000 Chưa VAT
PB35 FRV
POWERBOR® PB35 FRV
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-32mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: 13mm
- Khả năng taro: M16
- Công suất tổng: 1010W
Giá Bán: 27.000.000 Chưa VAT
PB45
POWERBOR® PB45-S
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-50mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: 20mm
- Khả năng taro: không
- Công suất tổng: 1225W
Giá Bán: 30.697.000 Chưa VAT
PB70/2
POWERBOR® PB70/2
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-70mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: 32mm
- Khả năng taro: không
- Công suất tổng: 1675W
Giá Bán: 34.658.000 Chưa VAT
PB70 FRV
POWERBOR® PB70 FRV
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-70mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: 32mm
- Khả năng taro: M24
- Công suất tổng: 1875W
Giá Bán: 37.578.000 Chưa VAT
PB100E
POWERBOR® PB100E
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-100mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: 32mm
- Khả năng taro: không
- Công suất tổng: 1795W, 4 số cơ
Giá Bán: 37.578.000 Chưa VAT
PB100E FRV
POWERBOR® PB100E FRV
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-100mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: 32mm
- Khả năng taro: M30
- Công suất tổng: 1795W, 4 số cơ+Vô cấp
Giá Bán: CALL Chưa VAT
PB120 MT4
POWERBOR® PB120-MT4
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-38mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: 120mm
- Khả năng taro: M42
- Công suất tổng: 2000W
Giá Bán: CALL Chưa VAT