http://www.xn--maykhoant-eu7d.vn/search/label/Hướng%20dẫn%20kỹ%20thuật

Mua bán Máy khoan từ nhập khẩu hiệu Revo

Mua bán Máy khoan từ nhập khẩu hiệu Revo
Mua bán Máy khoan từ nhập khẩu hiệu Revo gồm có 3 model công suất nhỏ là R322, R502 và đặc máy khoan từ nằm ngang Lowprofile 35:
PB32
REVO® Lowprofile 35
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-35mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: không
- Khả năng taro: không
- Công suất tổng: 1100W
Giá Bán: 20.000.000 Chưa VAT
PB45
REVO® R502
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-50mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: 20mm
- Khả năng taro: không
- Công suất tổng: 1100W
Giá Bán: 23.6000.000 Chưa VAT
PB70/2
REVO® R322
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-32mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: 13mm
- Khả năng taro: không
- Công suất tổng: 850W
Giá Bán: 17.000.000 Chưa VAT