http://www.xn--maykhoant-eu7d.vn/search/label/Hướng%20dẫn%20kỹ%20thuật

Ty định tâm cho máy khoan từ

Ty định tâm

Ty định tâm hay còn gọi là chốt định tâm là một phụ kiện của máy khoan từ được sử dụng bằng cách lắp bên trong mũi khoan từ nhằm 2 mục đích chính là xác định tâm lỗ cần khoan và đẩy phôi ra ngoài trong quá trình khoan.
Tùy theo loại mũi khoan từ mà khách hàng phải chọn một loại ty định tâm thích hợp, dưới đây là một số loại ty thông dụng:
PART NUMBER
QUY CÁCH
MÔ TẢ
22ZAXL100P-7/16 4.75mm x 82.5mm Cho mũi thép gió Ø12 sâu 25mm
22ZAXL200P-7/16 4.75mm x 101.6mm Cho mũi Ø12 sâu 25mm
20AZSR 6.35mm x 82.5mm Cho mũi thép gió từ Ø13 trở lên sâu 25mm
20AZLR 6.35mm x 101.6mm Cho mũi thép từ Ø13 trở lên sâu 50mm
20ZAXL300P 6.35mm x 134.9mm Cho mũi thép từ Ø13 trở lên sâu 75mm
20ZAM85 6.35mm x 144.5mm Cho mũi thép từ Ø13 trở lên sâu 85mm
20ZAXL400P 6.35mm x 158.75mm Cho mũi thép từ Ø13 trở lên sâu 100mm
20ZAM110 6.35mm x 168.3mm Cho mũi thép từ Ø13 trở lên sâu 110mm
20ZAM35 8mm x 88.9mm Cho mũi hợp kim sâu 35mm
20ZAT50 8mm x 101.6mm Cho mũi hợp kim sâu 50mm
20ZAM75 8mm x 134.9mm Cho mũi hợp kim sâu 75mm
20ZAM100 8mm x 158.75mm Cho mũi hợp kim sâu 100mm