http://www.xn--maykhoant-eu7d.vn/search/label/Hướng%20dẫn%20kỹ%20thuật

Máy khoan từ nhập khẩu tiêu chuẩn Châu Âu thương hiệu Magbroach

Máy khoan từ Mabroach
Chuyên mua bán máy khoan từ thương hiệu Magbroach sản xuất và nhập khẩu từ Anh với nhiều cải tiến về thiết kế và chức năng. Máy khoan từ Mabroach bao gồm các model sau:
MDT140
MAGBROACH® MLP45
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-45mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: không
- Khả năng taro: không
- Công suất tổng: 1100W, 1 số cơ
Giá Bán: 27.000.000 Chưa VAT
MD40
MAGBROACH® MD40
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-40mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: 16mm
- Khả năng taro: không
- Công suất tổng: 1100W,  1 số cơ
Giá Bán: 19.700.000 Chưa VAT
MD50
MAGBROACH® MD50
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-50mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: 23mm
- Khả năng taro: không
- Công suất tổng: 1200W, 2 số cơ
Giá Bán: 26.500.000 Chưa VAT
MD50
MAGBROACH® MDS50
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-50mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: 23mm
- Khả năng taro: không
- Công suất tổng: 1200W, 2 số cơ, đế xoay
Giá Bán: 28.500.000 Chưa VAT
MDT55
MAGBROACH® MDT55
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-55mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: 23mm
- Khả năng taro: M6~M20
- Công suất tổng: 1300W, 2 số cơ
Giá Bán: 30.000.000 Chưa VAT
MD108
MABROACH® MD108
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-100mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: 32mm
- Khả năng taro: không
- Công suất tổng: 1760W, 4 số cơ
Giá Bán: 33.000.000 Chưa VAT
MDS132
MABROACH® MDS132
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-100mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: 32mm
- Khả năng taro: không
- Công suất tổng: 1760W, 4 số cơ. Đế từ xoay
Giá Bán: 35.000.000 Chưa VAT
MAGTAP30
MAGBROACH® MAGTAP30
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-100mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: 32mm
- Khả năng taro: M6~M30
- Công suất tổng: 1860W, 4 số cơ + vô cấp
Giá Bán: 35.000.000 Chưa VAT
MDT140
MAGBROACH® MDT140
- Khả năng khoan bằng mũi khoan từ: 12-140mm
- Khả năng khoan bằng mũi khoan thường: 50mm
- Khả năng taro: M44
- Công suất tổng: 2300W, 4 số cơ+Vô cấp
Giá Bán: 75.000.000 Chưa VAT